"OL!" Azərbaycan Gənclər Hərəkatının İllik Konfransı keçirildi

"OL!" Azərbaycan Gənclər Hərəkatının İllik Konfransı keçirildi. Konfrans Hərəkatın Nizamnaməsinə uyğun olaraq ildə bir dəfədən az olmayaraq çağırılır. Konfransda ilk olaraq hərəkatın illik hesabatı dinlənildi və müzakirə olundu. Sonra konfransın gündəliyində öz əksini tapmış digər məsələlər müzakirə edildi. Həyata keçirilməkdə olan layihələr müzakirə olundu. Gələcək planlar barədə danışıldı, təkliflər dinlənildi. Nizamnaməyə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı təkliflər dinlənildi, onlardan bəzilər qəbul olundu, digərlərinin isə hazırlanıb növbəti iclaslarda müzakirəyə təqdim olunması qərara alındı. Konfransda Hərəkatın yeni İdarə Heyəti seçildi.

Yeni İdarə Heyətinin üzvlərİ:
Adnan Hacızadə;
Ayan Aşurlu;
Gülşən Aslanova;
Ruslan Əsədov;
Sevda Cəfərzadə;
Vüqar Salamlı;
Ziya Fətəliyev.

No comments: