"Biz tarixi bilməyimizi necə bilirik və bundan necə istifadə edirik?" mövzusunda mühazirə

OL! Azərbaycan Gənclər Hərəkatı və ACCELS tanınmış hüquqşünas Erkin Qədirli "Biz tarixi bilməyimizi necə bilirik və bundan necə istifadə edirik?" mövzusunda interaktiv mühazirə keçirmişdir. Erkin Qədirli cəmiyyətdə səbəb nəticə əlaqəsinə inanmadığına görə tarixin də gələcəkdəki proseslərini şərtləndirməsini qəbul etmədiyini bildirdi. Onun fikrincə, tarix ideoloji cəhətdən düzgün istifadə olunduqda daha güclü təsirə malikdir. Misal olaraq, o, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ideallarından danışdı. Mühazirə zamanı dinləyicilər də fəal müzakirəyə qoşuldu və mühazirəçiyə öz suallarını ünvanladılar.

No comments: