OL!-un Birinci İdarə Heyəti

2006-ci il Mayın 6-da Ümumi Yığıncaqda seçilmiş
OL! Azərbaycan Gənclər Hərəkatının Birinci İdarə Heyəti:


Adnan Hacızadə


Ayan AşurluHumay QuliyevaGülşən Aslanova


Leyla MəmmədovaNərgiz Kişiyeva


Rəşadət Axundov


Ruslan Əsədov


Vüqar Salamlı1 comment:

kamagra said...

Great post. I've been exploring this website and I couldn't ignore what you did. I think we need more blogger like this one.