Ermənistan gəncləri dəyişiklik və demokratiya sorağında

Təxminən 1 il əvvəl Ermənistan rejimi dinc əhaliyə qarşı dəhşətli terror və zorakılıq həyata keçirmişdi. Bu videoda 8 gəncin bu hədisələrdən irəli gələn fikirləri əks olunmuşdur. Videonun qəhrəmanları Ermənistanda həqiqi dəyişiklik və həqiqi demokratiyanın axtarışındadır.No comments: