Xəbərin var ki?..

- Tezliklə Çin dünyada ən çox ingilis dilli insanların yaşadığı ölkəyə çevriləcək
- Hindistanda yüksək İQ səviyyəli insanların sayı, ABŞ-ın əhalisindən çoxdur
- MySpace şəbəkəsinin 200,000,000 üzvü var. MySpace ölkə olsaydı dünyada əhalisinə görə 5-ci yeri tutardı.
- Hər ay Google sistemində 31 milliard axtarış edilir. Keçən il bu rəqəm cəmi 2,7 milliard idi.

Bu və digər beləkimi maraqlı məlumatları aşağıdakı videolardan ala bilərsiniz.

Did You Know? Shift Happens:
Did You Know 2.0
Did You Know 3.0


No comments: