"Göy Lent" Aksiyası

"OL!" Azərbaycan Gənclər Hərəkatı gənclərdən gələn təşəbbüsü reallaşdıraraq "Göy Lent" Aksiyasına başlamışdır. "Göy Lent" Aksiyası maaşların kifayet qeder qaldırılmadığı halda, enerji daşıyıcılarının və məişət xidmətlərinin qiymətlərinin qaldırılmasına etiraz eden genclerin hemreyliyini bildiren sosial aksiyadır . Aksiyanın ideyasının "OL!"-çular tərəfindən irəli sürülmədiyinə baxmayaraq, onu "OL!" AGH həyata keçirir.

No comments: