Azərbaycan gənclərinin durumuna dair sorğunun nəticələri

“Azərbaycan gənclərinin sosial və mənəvi durumuna dair”
sosioloji sorğunun nəticələri. 2007-ci il, iyul.

Bu ümummilli sorğu ADAM Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzi (rəhbəri Rüfət Qaragözlü) tərəfindən ABŞ-in “National Endowment for Democracy” (NED) təşkilatının dəstəyi ilə “İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin” (FAR CENTRE) “Qərb Ali Məktəblərinin Azərbaycan məzunlarının tədqiqatı” layihəsi çərçivəsində 18-30 yaş arasında olan 1000 nəfər Azərbaycan gənci arasında aparılmışdır. Layihənin rəhbəri Hikmət Hacızadədir.

Lahiyənin Nəticələrini burada oxuya bilərsiniz.

No comments: